Förbättra Suntuubi.se-tjänsten!
 

Anmäl osaklig sida  Förbättringsförslag


Vill du få nya egenskaper i användning? Vill du, att någon av de nuvarande egenskaperna skulle fungera på ett annat sätt, rentav bättre enligt dig? Skicka oss ett förbättringsförslag.

Hurdant är ett bra förbättringsförslag?
- Enkelt att begripa (mottagaren behöver inte fundera eller gissa på vad förslaget gäller)
- konkret idé/förslag
- ett förbättringsförslag för redan existerande egenskap ("xxx fungerade bättre, om…")
- en helt ny funktion/egenskap
- förklara gärna med ett illustrerande exempel (xxx skulle möjliggöra…")
- fördelarna av förslaget för Suntuubi-användarna/sajtbesökarna/Suntuubi-administratörerna och -utvecklarna.


Allmän feedback
Du kan också skicka allmän feedback om sidor, ifall du inte har förbättringsförslag.

Skicka inte supportfrågor med den här blanketten! Instruktioner hur du kan skicka en supportförfrågan får du från adressen http://www.suntuubi.se/sv/Kontakta%20oss/ .

 

Förbättringsförslag:
  (Obligatoriskt)

Ditt användarnamn:
  (Obligatoriskt)
Din epostadress (för eventuell kontakt):
  (Obligatoriskt)

Skräppostskydd:Hur mycket är fem minus två?
(Obligatorisk, Svara i siffror)


©2014 suntuubi.se - suntuubi.se