TIPS Hur skapar man en ny sida i Suntuubi tjänst ?   (Publicerad: 22.09.2009 17:36)

SKAPA EN NY SIDA

Navigering / Kategorier befinner sig i övre vänstra kanten av sidan. huvudkategorierna är alltid synliga, men underkategorier syns endast från den huvudkategori som är vald för tillfället. Då en kategori är vald har den orange bakgrundsfärg.


Du kan redigera en kategori genom att klicka på 'Redigera kategori' -knappen.Du kan skapa en ny huvudkategori respektive underkategori genom att klicka på antingen 'Ny huvudkategori' -knappen eller 'Ny underkategori' -knappen. Kategoriernas placering bestäms slutligen i ett senare skede, men med dessa länkar får valda kategorier en viss förvald placering.


a) Namn: Namnge kategorin. Om namnet är för långt, kan sidans utseende bli stökigt. Det lönar sig att använda namn med max. 15 tecken.


b) Kategori: Välj om du vill skapa en ny huvudkategori eller en underkategori. Om du har valt att göra en ny underkategori, visar @@-tecknet vilken kategori som är vald.c) Specialegenskaper:
 • Framsida: en av sidorna måste vara framsidan, men flere sidor kan ha framsidans egenskaper. Med normala inställningar syns nyhetslisten i högra kanten.
  -Normal: normal innehållssida
  -Gallery (Bildgalleri)
  -Diskussionsforum
  -Blogg
  -Gästbok

d) Plats
Kategorins plats i navigeringen.

e) URL: 

Möjliggör att man kan definiera en kategori att peka till en viss sajt. T.ex. Nöjeskategorin kan definieras att peka till http://www.expressen.se/noje.

Redigering av Kategorier/Navigering

Siffran som syns efter kategoriernas namn anger kategoriernas rangordning. Du behöver vanligen inte ändra på siffran, eftersom kategorier med samma rang ordnas alfabetiskt under varandra. Om du ändå vill ändra på kategoriernas ordning, ska du klicka på plus/minus-länkarna efter siffran tills kategorierna har önskad ordning. Rangen för varje kategori kan också matas in via 'Redigera kategori' -knappen. Ju mindre talet är, desto högre upp ligger kategorin.

Kategoribild
Du kan byta ut textnavigeringen mot en bild. Använd endast bilder i .jpg eller .gif -format. Observera att bildens fysiska bredd är begränsad till 200 pixlar. Kom ihåg att en alltför stor navigeringsbild inte är behändig för andra besökare.

Radera kategori
Du kan radera en huvud- eller underkategori genom att t.ex. klicka först på 'Redigera kategori' -knappen för kategorin du vill radera och sedan klicka på 'Radera' nere på sidan. Observera att raderingen måste godkännas eller avbrytas för att ändringen skall träda i kraft.Att låsa en sida
"Lås denna sida för uppdatering" -knappen låser en kategori så att sidans andra administratörer inte kan uppdatera den låsta kategorin samtidigt. "Befria låsning"-knappen innebär att sidan inte längre är låst. Endast användaren som har låst sidan kan frigöra sidan från låset. Om användaren inte tar bort låset, försvinner det automatiskt inom 15 minuter om användaren inte uppdaterar sidorna. 

Man kan ändra på tiden då låset upplöses automatiskt från Allmänna inställningar.


<-- Tillbaka
©2014 suntuubi.se - suntuubi.se