Adressen för den anmälda sidan:
  (Obligatoriskt)
Sändarens namn:
  (Obligatoriskt)
Sändarens epostadress:
  (Obligatoriskt)
Om den osakliga sidan innehåller olagligt kopierat material, skriv här adressen för originalsidan:
  (Obligatoriskt)

Motivera tydligt varför du vill anmäla sidan. Om anmälan är p.g.a. upphovsrättsliga skäl, definiera noggrant materialet i fråga här:
  (Obligatoriskt)

Skräppostskydd:Hur mycket är tre plus ett?
(Obligatorisk, Svara i siffror)


Anmäl osaklig sida
 

Anmäl osaklig sida  Förbättringsförslag


Med den här blanketten kan du göra anmälan om osakliga suntuubi.se-sidor.

När du anmäler en osaklig sida ska du motivera varför sidan är osaklig. Om sidan innehåller olagligt kopierat material, ska du definiera det olagliga materialet så noggrant som möjligt.

Skicka inte supportfrågor med den här blanketten! Instruktioner hur du kan skicka en supportförfrågan får du från adressen http://www.suntuubi.se/sv/Kontakta%20oss/

 

 

©2014 suntuubi.se - suntuubi.se